Meziprodukt

, mezistatek – makroekonomická veličina; souhrn dodávek statků v daném roce mezi jednotlivými firmami.

Související hesla