Mezní nálož

, hornictví hodnota hmotnosti jedné nálože důlně bezpečné trhaviny; uváděna v návodu na používání trhaviny.

Související hesla