Middleton Thomas

, anglický dramatik. Vrcholem díla jsou dvě tragédie, Women Beware Women (Ženy, pozor na ženy) a Pitvora (spolu s Williamem Rowleyem), temné obrazy zkaženosti lidských povah. A Game at Chess (Hra v šachy) je politická satira na anglicko-španělské vztahy.

Ottův slovník naučný: Middleton Thomas

Middleton: Thomas, angl. dram. básník (*nejspíše 1570 v Londýně – †1627). Studoval v Londýně práva, byl pak chronologem čili městským básníkem v Londýně a sepsal několik dramat a veseloher, jež obsahují věrné lícení londýnských mravů lidových. První jeho kus byl The old law (kol. r. 1599), nejznámější je The witch, v němž patrný je vliv Shakespearův (tiskem až 1770). V l. 1607 – 1608 vyšlo šest jeho komédií (A trick to catch; The old one; The Family of love a Your five gallants atd., vesměs obscoenních a plných intrik). S W. Rowleyem sepsal The spanish gipsy, The changeling a j., s Dekkerem The roaring girl (1611); také Fletcher,Jonson a Massinger byli jeho spolupracovníky. Jeho spisy dramatické byly sebrány a vydány od A. Dycea r. 1840 (Lond., 5 sv.), pak od Bullena r. 1885 (t., 8 sv.). Výbor podal A. C. Swinburne v »Mermaid Series« (t., 1887). Srv. Benguerel, Thomas Middleton (Ilfeld, 1870).

Související hesla