Migrační teorie

, folkloristika teorie uplaňovaná v 19. a začátkem 20. stol., která vysvětlovala podobnosti ve folkloru různých etnik migrací námětů a motivů. Zakladatelem migrační teorie je T. Benfey, v ČR jejím zastáncem zejm. J. Polívka. Migrační teorie přispěla k propracování kulturně historické analýzy folkloru a k nashromáždění ohromného množství empirického materiálu.

Související hesla