Mikroelektronika

, obor elektroniky, v němž ekvivalentní hustota součástek v elektronické podsestavě převyšuje tři součástky na 1 cm3. Mikroelektronika je dána technologií výroby elektrických součástek a týká se zejména mikromodulů, hybridních součástek a integrovaných obvodů všech typů.

Ottův slovník naučný: Mikroelektronika

Mikroelektrometr jest každý elektrometr zařízený na měření velmi malých rozdílů potenciálných. Lze tak zaříditi elektrometr quadrantní, jak ukázal Hallwachs. Zvláště pak hodí se název mikroelektrometru pro kapillární elektrometr Lippmannův. Jednoduché uspořádání tohoto stroje ukazuje vyobrazení. Stativ S přidržuje v svislé poloze skleněnou trubicí P, k niž je pomocí kaučuku připojena trubička teploměrná ve velmi jemnou kapilláru K vytažená. Kapillára K musí býti tak úzká, aby se v ní udržel sloupec rtuti 30 – 40 cm vysoký. Kapillára zasahá do nádobky naplněné zředěnou kyselinou sírovou (1 : 6); na dně je trochu rtuti, která tvoří kovový dotek se zataveným drátkem platinovým R. Podobně jest zataven platinový drátek do trubičky P. Tlačka T slouží k regulaci tlaku sloupce rtuti v P. Při sestavování přístroje zvýší se tlak v P tak, až několik kapek rtuti projde kapillarou do dolejší nádobky, pak se tlak zmenší, aby kyselina vnikla částečně do kapilláry. Při tom jsou póly P1 a P2 spolu spojeny a zároveň P1 odvedeno k zemi. Přerušíme-li spojení P1 s P2 a uvedeme-li P2 na potenciál od P1 rozdílný, změní se postavení menisku rtuti v kapilláře. Pošinutí odčítá se mikroskopem M, jenž má v okuláru stupnici dělenou na dvacetiny millimetru. V tomto zařízení hodí se elektrometr Lippmannův pro methody nullové (kompensační) a lze jím pak stanoviti i 0,0001 voltu. nvk.

Související hesla