Mikulčice

, obec na jižní Moravě, okres Hodonín; 1 800 obyvatel (1995). Vinařství. – Slovanské blatné hradiště centrálního významu z konce 7. – začátku 10. stol., jedno z hlavních center Velkomoravské říše za Mojmíra a Rastislava. Knížecí hrad na ostrově v řece Moravě; sídliště o ploše 2 000 ha. Předvelkomoravské opevněné centrum s dřevěnými mosty a pravidelnou ulicovou zástavbou, unikátní nález dílny na bronzová kování avarského typu. Obrovská koncentrace ostruh dokládá přítomnost slovanské elity. V 9. stol. kamenné základy paláce, celkem 12 kostelů, z nichž nejvýznamnější je trojlodní bazilika (36 m dlouhá), s baptisteriem, dvouapsidová rotunda a rotunda se čtyřmi konchami (uvnitř geometrická i figurální fresková výzdoba), obložení řeckým porfyrem. Objevena dvě pohanská kultovní místa. U kostelů i mimo ně bohatá kostrová pohřebiště se zlatými, stříbrnými i bronzovými šperky (nákončí opasku, náušnice, gombíky) a s vojenskou výstrojí (meče, sekery, ostruhy, kopí). V Mikulčicích měli velmožové rovněž své opevněné dvorce, k nimž patřily některé menší kostelíky. Sídliště městského typu; převážně srubové nadzemní stavby. Řemeslná výroba (kovárna, doklady šperkařství).

Ottův slovník naučný: Mikulčice

Mikulčice: , far. ves na Moravě, hejtm. a okr. Hodonín, pš. Lužice; 242 d., 1111 ob. č., 6 n. (1890), kostel Nanebevzetí P. Marie, 5tř. šk., hnědouhel. doly a sklárna.

Související hesla