Milón z Krotónu

, řecký atlet; nejslavnější vítěz všeřeckých her v zápase palé (antická podoba zápasu): sedmkrát zvítězil v Olympii, sedmkrát na hrách pýthijských v Delfách, desetkrát na hrách isthmických a devětkrát na hrách nemejských.

Ottův slovník naučný: Milón z Krotónu

Milon, znamenitý zápasník z Krotónu, vynikal obrovskou silou a jedlictvím. Při hrách olympijských nesl čtyřletého býka po závodišti a pak jej za jeden den snědl. Při hrách olympijských zvítězil šestkráte. při hrách pythických sedmkrát, při isthmických desetkrát a při nemejských devětkrát. Kdysi chtěl kmen pouhýma rukama roztrhnouti a když strčil ruce do trhliny, vypadly klíny a on, maje ruce v kládě sevřeny, byl rozsápán od divých zvířat. Vva.