Mímánsa

, jeden ze šesti klasických filozofických systémů starověké indické filozofie (viz též hinduismus), zabývající se výkladem véd, zejména filozofickým zdůvodněním védského obětního ritualismu. Základním textem školy jsou Mímánsasútry, sepsané Džaiminim asi ve 4. stol. př. n. l. a rozvíjené řadou komentátorů (nejvýznamnější Šabara v 1. stol. př. n. l. a Kumárila v 7. – 8. stol. n. l.). Mímánsa, pro niž je celý soubor védské literatury absolutní a nezpochybnitelnou autoritou, propracovala a rozvinula zejména metody exegeze textů a ovlivnila i vývoj hinduistického práva.

Související hesla