Mír vídeňský

, mír uzavřený 14. 10. 1809 mezi Francií a Rakouskem po těžkých vojenských porážkách Rakouska od Napoleona I. Bonaparta. Rakousko ztratilo 17 % svého území (viz též bratislavský mír), mj. i v alpských zemích, Terstu, Rjece, části Chorvatska; Rusku odstoupilo západní Halič. Důsledkem míru bylo vynucené sblížení Rakouska s Francií sňatkem Marie Luisy, s Napoleonem I. a politický vzestup knížete C. Metternicha.

Související hesla