Misie cyrilometodějská

, působení Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. Kníže Rastislav požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání křesťanských misionářů znalých slovanského jazyka. V roce 863 vysláni Konstantin a Metoděj, kteří pro účely své misie sestavili hlaholici a přeložili do staroslověnštiny některé církevní texty. V první fázi svého působení (863 – 866) se soustředili na pastorační činnost a výchovu žáků. Poté odešli do Říma, kde dosáhli povolení užívání staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka (868; zakázáno 873) a Metoděj byl jmenován biskupem panonské arcidiecéze. V roce 880 byla vytvořena moravská arcidiecéze (podřízena Římu) v čele s Metodějem a zároveň znovu povoleno používání staroslověnštiny při bohoslužbách. Působení misie cyrilometodějské skončilo v roce 885 smrtí Metodějovou; na moravské církevní synodě v roce 886 prosazen latinský obřad a kněží slovanského ritu po vyhnání z Moravy působili v Bulharsku.

Související hesla