Mississippská mohylová kultura

, zemědělská kultura v Severní Americe 700 – 1700, vyvinutá z lesní kultury Severní Ameriky (viz též adenská kultura a hopewellská kultura), rozšířená po celém východě Severní Ameriky. Její nositelé pěstovali kukuřici, fazole a tykve, obývali velké vesnice a budovali mohutné tzv. chrámové mohyly s obřadními stavbami na vrcholových plošinách (Cahokia, Illinois). Tvarově bohatá keramika, v pozdní fázi černá leštěná s rytou výzdobou, užitou i na lasturách a měděných destičkách. Ve Wisconsinu figurální náspy (effigy mounds).