Mitra

, čepice ve tvaru dvou spojených špičatých štítů, kterou v katolické církvi latinského ritu nosí biskupové a opati. Na křesťanském Východě má tvar koruny.

Ottův slovník naučný: Mitra

Mitra (řec.), pokryvka na hlavu, která od starých národův asijských rozšířila se k Řekům a k Římanům. Mitra fryžská podobala se noční čepici s cípem do předu zahnutým a svazovala se pod bradou neb upevňovala se zvláštní stužkou k ní přišitou. Z ní vznikla v katol. církvi infula. Perská mitra pokrývala nejen hlavu, ale i týl a hrdlo; z ní vznikl turban. Mitra řeckých paní bývala z pestré látky a ovinovala se kol hlavy do zadu a pod bradu. VVa.

Související hesla