Mladohegelovci

, stoupenci tzv. hegelovské levice, radikálního křídla hegelovské filozofické školy, kteří na rozdíl od konzervativnějších starohegelovců navazovali na Hegelovu dialektickou metodu a kritizovali jeho systém. Kriticky zaměřeni na soudobé poměry, provedli též významnou kritiku náboženství. Hlavní představitelé: B. Bauer, D. F. Strauss, M. Stirner, zpočátku K. Marx.

Související hesla