Mlynář Zdeněk

, český politik. V roce 1955 ukončil studia práv v Moskvě, 1956 – 68 vedoucí pracovník Ústavu státu a práva Československé akademie věd. 1968 jeden z představitelů reformních sil ve vedení KSČ, člen sekretariátu a tajemník ÚV KSČ (ústředního výboru Komunistické strany Československa); autor řady významných stranických dokumentů té doby. V srpnu 1968 účastník moskevských jednání a spolusignatář moskevského protokolu. V listopadu 1968 odešel pro nesouhlas s postupující normalizací z vedoucích funkcí; 1969 odvolán z ÚV KSČ a 1970 vyloučen z KSČ. 1969 – 77 pracovník entomologického oddělení Národního muzea v Praze. 1976 jeden z iniciátorů a prvních signatářů Charty 77. V červnu 1977 se vystěhoval do Rakouska, od 1989 profesor politických věd na univerzitě v Innsbrucku. Od konce roku 1989 do své smrti se opět účastnil československého, posléze českého politického života, kde obhajoval pozice demokratické levice. Autor četných politologických studií, úvah a memoárů Mráz přichází z Kremlu (1978 první vydání), podávajících svědectví o československých událostech 1968 – 69.

Související hesla