Mnich

, osoba žijící v klášterní skupině různých náboženství (buddhismus, taoismus, křesťanství). Je podroben řádovým předpisům a disciplíně (řehole), často skládá sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Viz též mnišství.

Související hesla