Množina

, jeden z primitivních (blíže nedefinovaných) pojmů moderní matematiky. Množinou se rozumí seskupení navzájem různých objektů (prvků množiny) chápané jako jeden celek. Vlastnosti množiny lze zavést axiomaticky. Množina prázdná neobsahuje žádný prvek (značí se Ø nebo {}), množina neprázdná obsahuje alespoň jeden prvek. Množina je určena, lze-li stanovit, zda libovolně zvolený objekt je či není jejím prvkem; často bývá množina dána výčtem všech prvků (pro matematický zápis se používají složené závorky) nebo stanovením charakteristických vlastností prvků pomocí logické formule. Viz též konečná množina, nekonečná množina, spočetná množina.

Související hesla