Modernismus

, souhrnné, ne zcela přesné označení některých nerealistických směrů v literatuře a umění 20. stol., např. expresionismus, futurismus, dadaismus, imažinismus, konstruktivismus, surrealismus, absurdní drama (viz též absurdní divadlo), nový román;
1. literatura v latinskoamerické a španělské literatuře označení významného literárního směru na přelomu 19. a 20. stol., který v opozici ke společenské situaci a pod vlivem francouzského symbolismu a parnasismu hlásal kult krásy a uměleckého experimentu. Hlavními představiteli byli např. nikaragujský básník R. Darío, kubánský básník J. Martí a představitel španělské poezie J. R. Jiménez; 2. výtvarné umění moderna – slohové období od konce 19. stol. do 60. let 20. stol. Zprvu byl pojem užíván souběžně s pojmem secese. Vyznačuje se důvěrou v pokrok a techniku, zároveň ale poznáváním skrytých stránek lidské existence, sociálních problémů industriální společnosti. Ve výtvarném umění zahrnuje celou řadu směrů od secese přes surrealismus, dadaismus až po akční umění.

Související hesla