Mohorovičićova diskontinuita

, Mohorovičićovo rozhraní, Moho – plocha oddělující zemskou kůru od zemského pláště. Je to plocha rychlého vzrůstu rychlosti seismických vln (viz též rychlosti seismických vln, diskontinuita). Nad Mohorovičićovou diskontinuitou se vyskytují obvykle amfibolity či gabra, pod Mohorovičićovou diskontinuitou to bývají peridotity. Její hloubka je pod oceány 10 – 13 km, výjimečně i menší (až 5 km), pod kontinenty je obvykle 30 – 40 km, výjimečně větší (přes 70 km v Himálaji). Mohorovičićovu diskontinuitu objevil v roce 1909 A. Mohorovičić při studiu zemětřesení na Balkánském poloostrově.

Související hesla