Mókša

, v hinduismu a džinismu nejvyšší cíl lidské existence; konečné osvobození duše z věčného koloběhu nových zrození (sansára). Základním předpokladem mókšy je zánik lpění na předmětech a úkonech, jež vede k činům (karma) a tím k novým zrozením. Různé náboženské a filozofické směry předkládaly různé metody dosažení mókšy: např. klasická jóga rozvinula metodu mentální koncentrace a úplné eliminace vědomých i nevědomých složek psychiky, teistické směry zdůrazňují nutnost naprosté oddanosti a lásky k bohu (bhakti) a operují i pojmem boží milosti.

Související hesla