Monadologie

, filozofické učení G. W. Leibnize o monádách.

Ottův slovník naučný: Monadologie

Monadologie (řec.) znamená nauku o monadách. Obzvláště označována bývá slovem tím soustava Leibnizova.

Související hesla