Monarchie konstituční

, forma státního uspořádání, která představuje ústavně omezenou vládu dědičného (tedy zpravidla nevoleného) panovníka jakožto hlavy státu; jeho pravomoci jsou vymezeny ústavou (obvykle jsou relativně úzké a panovník nenese politickou odpovědnost). Hlavní podíl na moci má parlament, který vytváří zákony, jež panovník nemá právo měnit nebo rušit a kterými je vázán (viz též monarchie absolutní), kontroluje činnost vlády (vláda je zpravidla zformována na základě rozložení politických sil v parlamentu) a systému státní správy.

Související hesla