Monofyzitismus

, křesťanský směr, který vznikl v 5. stol. v teologických sporech o pojetí Ježíšova boholidského života. Ježíšovo lidství podle monofyzitismu splývá s božstvím v jedinou, a to božskou přirozenost. Monofyzitismus hájen cařihradským mnichem Eutychem, avšak jako blud odmítnut 4. koncilem ekumenickým v Chalcedonu v roce 451, kdy byla formulována ortodoxní nauka o dvojí (božské a lidské) přirozenosti osoby vtěleného Krista. K monofyzitismu se hlásí některé staré východní církve (církev arménská, Koptové, jakobité). Viz též monoteletismus.

Související hesla