Monolit

, jednolitý, z jednoho kusu; architektonický nebo plastický útvar vytvořený z jediného kusu stavební hmoty, např. obelisk, socha. Viz též monolitická betonová konstrukce, monolitický obvod.

Ottův slovník naučný: Monolit

Monolith (řec.), socha nebo sloup, dřík sloupový neb obelisk, vytesaný z jediného kusu kamene. Vytesání monolithového sloupu nebo dříku vyžadovalo arci veliké obratnosti a pak doprava jeho byla nesmírně těžká; z té příčiny nalézáme dosud v některých starověkých lomech (na př. v Karystu) monolithy, jež pro obtížný transport nebyly vůbec dopraveny na misto svého určení. Monolithy lámány hlavně z tvrdých, vulkanických kamenů. Největší monolith jest tak zv. sloup Pompeiův, Diokletianovi v Alexandrii postavený; dříky monolithové jsou na př. u stoe Hadrianovy v Athénách. – Srov. Sittl, Archäologie d. Kunst, 295.

Související hesla