Monolitický obvod

, sdělovací technika obvod v pevné nebo tuhé fázi, součástka schopná v zařízení nahradit svou funkcí jednotlivé součástky i celé obvody. Monolitický obvod je realizován jako určité množství obvodových prvků neoddělitelně spojených na povrchu nebo v objemu tělesa z polovodičového materiálu, převážně křemíku.

Související hesla