Montgomery Bernard Law

, britský polní maršál. Od srpna 1942 velel 8. armádě v Egyptě, odkud zahájil úspěšné tažení proti německé armádě (v listopadu 1942 vítězství u el-Alameinu, v lednu 1943 obsazení Libye, v květnu 1943 kapitulace německé armády v Tunisu). 1944 – 45 velitel spojeneckých armád ve Francii; 1945 – 46 člen spojenecké kontrolní rady v Berlíně a velitel britské okupační armády v Německu. 1946 – 48 šéf imperiálního generálního štábu; 1951 – 58 zástupce vrchního velitele ozbrojených sil NATO v Evropě.

Související hesla