Montreux

, město v jihozápadním Švýcarsku; 22 900 obyvatel (1990). Leží na východním břehu Ženevského jezera. Lázeňské středisko, kongresové centrum. Nad městem zámek. Za svou pověst vděčí J. J. Rousseauovi. Mramorový pomník rakouské císařovny Alžběty, zavražděné v Ženevě roku 1898.

Ottův slovník naučný: Montreux

Montreux [montrö], klimatické léčební místo ve švýc. kantoně vaudském, okr. Vevey, na dráze Geneva-St. Maurice, v nádherné poloze při severových. břehu jezera Genevského (odkudž příjmí »švýcar. Nizzæ). Montreux jest vlastně souborné jméno celého okresu vesnic dílem při jezeře, dílem o něco dále na úbočích nebo v horách ležících, jako Clarens, Vernex, Crin, Sales, Bonport, Territet, Collonges, Veytaux, Chillon, Charnex, Sonzier, Glion a j., až po vrch Dent de Jaman, jež politicky tvoří tři obce oddělené potokem montreuxským a Veytauxským: Le Châtelard, Les Planches a Veytaux, s 10.696 ob. (1888). Středem Montreuxu jest větší skupina domů MontreuxVernex těsně při jezeře, s nádražím a přístavištěm parníkovým, velkým novým lázeň. domem a o něco dále a vysoko ležícím kostelem, odkudž je skvostná vyhlídka na jezero od ústí Rhânu až po Lausanne a protější Alpy. Pro překrásnou polohu a mírné podnebí, vysokými horami chráněné před větry severními, tak že průměrná roční teplota obnáší 10,58°C (v zimě 2,67°, z jara 10,34°, v létě 18,59°, na podzim 10,60°) Montreux jest příjemným pobytem na podzim a v zimě jak pro rekonvalescenty, tak pro nemocné (při chron. bronchitidě, nemocech plicních a j.) a pro návštěvníky vůbec, jichž v době podzimní (v čas vinobraní, k léčení hroznovému) a zimní sjíždí se zde veliké množství. Podnebí zpříjemňují nepatrné kolísání temperatury denní (jen 5°), nepatrná vlhkost a stále pěkné počasí. Po březích jezerních v délce 5 km rozkládá se mnoho krásných a úpravných hotelů, četné kostely různých vyznání i místnosti zábavné. Elektrická tramway spojuje všecka pobřežní místa od Vevey až po Villeneuve. Okolí Montreuxu je stejně krásné jako zajímavé, poskytujíc zevšad stkvostné pohledy na jezero. V Clarensu jest Bosquet de Julie, nyní Château des Crętes, z popisu Rousseauova známý, na v. pak zámek Chillonský, pak zámek Châtelard; z Territetu na Glion 724 m vede ozubená dráha, z Glionu 7,64 km dlouhá ozubená dráha na Rochers de Naye (2044 m). Srv. Steiger, Der Kurort Montreux (3. vyd. Curich, 1886); Nolda, Klim. Kurort und Bad Montreux (t., 1892).

Související hesla