Mor


1. pestis – vysoce nakažlivé infekční onemocnění s prudkým průběhem, vyskytující se v tropických a subtropických oblastech. Původcem je bakterie Yersinia pestis; na člověka se přenáší sáním blech, jejichž rezervoárem jsou někteří hlodavci (např. krysy morové); možný je i přímý přenos z nemocného člověka. Mor se projevuje vysokými horečkami, zánětem mízních uzlin, popř. postižením plic a mozku. Dříve probíhal v epidemiích s vysokou úmrtností; v současnosti se vyskytuje ve světě ojediněle. Při včasném léčení antibiotiky je možné uzdravení; 2. zemědělství, nekvalitní forma nadložního humusu lesních půd vytvářející se ve vlhčích podmínkách při silně kyselé reakci z opadu především jehličnatých stromů. V důsledku nízké biologické aktivity a převahy houbových a plísňových mikroorganismů se hromadí nerozložené nebo slabě rozložené organické látky spolu s produkty jejich pomalého rozkladu, zvláště typu fulvokyselin. Mor je někdy označován jako surový humus. Viz též organický horizont, hrabanka, podzol.

Ottův slovník naučný: Mor

Mor či Morní nemoc v širším slova smyslu je každá nakažlivá nemoc, která hromadně lidi zachvacuje, tedy totéž co epidémie. V užším smyslu nazývá se morem výhradně mor dýmějový či hlízový (pestis bubonica), zvláštní nakažlivé a prudce probíhající onemocnění, označované zejména za středověku jako černá smrť. Moderním bakteriologickým badáním zjistil r. 1894 Yersin choroboplodný zárodek moru v podobě zvláštního bacilla, jenž vniká do těla nejčastěji koží neb i sliznicí, zvláště v dychadlech. Rovněž podařilo se Yersinovi vyrobiti ochranné serum proti moru, jehož vočkování zjednává nejenom immunitu před nákazou morní, nýbrž osvědčuje se i jako lék. Bližší zprávy srovn. Serotherapie.

Související hesla