Moral sense

, morální smysl; základní pojem anglické morální filozofie. Viz též common sense.

Související hesla