Morálka

, historicky a kulturně podmíněný souhrn hodnotícíh soudů, zvyků, názorů, ideálů a pravidel, jimiž se lidé řídí ve svém praktickém mravním jednání (viz též mravnost). Dodržování morálky je kontrolováno veřejností a podléhá sociálnímu tlaku (viz též kontrola sociální), zároveň však systém morálky spočívá na vnitřní sankci (pocit studu, viny, nevole, rozmrzelosti; viz též svědomí); ve vztahu k morálce se tedy utváří sociální identita jednotlivce vůči společenství. Teorií morálky je etika.

Ottův slovník naučný: Morálka

Morálka (lat.), mravné naučení, jak je podává nějaký příběh neb povídka; znamená druhdy též tolik jako mravouka, éthika, mravověda.

Související hesla