Moravský kras

, krasové území na Moravě severně od Brna. Tvořen zvrásněnými devonskými vápenci, které jsou na povrchu zarovnány v plošinu (500 m n. m.). Největší a nejlépe vyvinuté krasové území v ČR. Krasové jevy povrchové: kaňonovitá suchá údolí, ponory, vývěry, propasti (Macocha), škrapy, závrty; podpovrchové: ponorné řeky (Punkva, Jedovnický potok), jeskyně (Amatérská, Balcarka, Býčí skála, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské) částečně s krápníkovou výzdobou. Území je z velké části zalesněno převážně listnatými porosty přirozené skladby, s výskytem tisu a bohatým bylinným podrostem. Významné botanické a zoologické stanoviště, inverze vegetačních pásem. Hojný výskyt netopýrů. Zbytky skalnatých a travnatých stepí s významnou květenou. CHKO (94 km2, vyhlášena v roce 1956). – Významná oblast cestovního ruchu.

Související hesla