Moréna

, akumulace úlomkovitého materiálu (kameny, suť, písek, hlína) unášeného ledovcem. Čelní moréna, vznikající před čelem ledovce, tvoří nízké (10 – 30 m), široké ploché hřbety a valy; jsou hlavním indikátorem maximálního rozsahu zalednění. Spodní moréna vzniká na dně ledovcové hmoty, sleduje osu pohybu ledovce; je patrná až po ústupu nebo zániku ledovce, obsahuje mnoho jemnozrnného materiálu (rýhované valouny). Čelní a spodní morény často hradí morénová jezera. Boční morény údolních ledovců vznikají napadáním sutě na jeho okraje nebo vytržením z přilehlého svahu. Při spojení dvou ledovcových splazů (spojením jejich bočních morén) vzniká střední moréna. Materiál vnitřní morény se dostává do ledovce hlavně na splazích padáním do ledovcových trhlin. Svrchní moréna je tvořena materiálem na povrchu ledovce; vzniká padáním sutě na jeho povrch (laviny, řícení ap.). Odtáváním ledovce shora vzniká moréna ablační.

Související hesla