Morris William

, anglický spisovatel a výtvarník. Žák J. Ruskina, člen Bratrstva preraffaelistů. Později se angažoval ve prospěch zvýšení výtvarné a materiálové kvality řemeslných výrobků; zakladatel hnutí Arts and Crafts, zaměřeného na obnovu uměleckých řemesel. Autor návrhů užitého umění, interiérů. Otevřel vlastní vzorové dílny uměleckých řemesel. Významně ovlivnil evropskou secesi. Autor epické skladby (The Earthly Paradise – Zemský ráj), utopického románu (Novinky z utopie) a uměnovědných prací.

Související hesla