Motiv


1. psychologie psychická pohnutka; důvod, příčina uvádějící jedince v činnost, která usměrňuje a zaměřuje jeho chtění a jednání. Motiv bývá spojen s představou cíle a hledáním prostředků k jeho dosažení. Motivem se stává zejména neuspokojená potřeba (tělesná, fyziologická, psychologická, společenská nebo duchovní). Motivy lze třídit např. na nižší, tj. vrozené, zakotvené v pudové výbavě, a vyšší, tj. získané, naučené v průběhu života a související s kulturou, na vědomé a nevědomé ap. Viz též motivace; 2. umění nejjednodušší tematická jednotka uměleckého díla; základní tematický prvek. V hudbě krátká výrazná myšlenka na 2 – 4 takty. Rozlišuje se motiv hlavní, vedlejší, dynamický, statický.

Ottův slovník naučný: Motiv

Motiv (lat.) jest psychická pohnutka, důvod konání uvědomělý, kterým jednání z bodu jednoho v druhý se pošinuje. Konání bez motivu jest bezděčné a vymyká se z řady činů příčetných. Odtud motiv v umění tolik jako základní myšlenka vyžadující právě svých určitých forem provedení. Motiv v hudbě, myšlenka, nejmenší charakteristické členy uměleckého díla, z nichž dílo to se vyvíjí. Z pravidla motiv skládá se aspoň ze dvou tónů, ač stačí i jediný tón. Opakováním téhož motivu neb řaděním různých motivů vzniká pak thema. motivy mohou býti melodické, rhythmické nebo harmonické, častěji všecky tyto faktory v jednom motivu se spojují. Propracování motivů a frasí z několika motivů se skládajících jest věcí hudební skladby. Vykořistění nejmenších myšlenkových částí v hudební větě, t. ř. motivickou práci, začal prováděti teprve Josef Haydn. Vůdčí č. hlavní n. význačný motiv (Leitmotiv) v novějších operách a hud. skladbách vůbec jest motiv častěji se opakující, rhythmicky, harmonicky i melodicky význačný, nabývající zvláštního významu situací, při níž poprvé se vyskytl, nebo slovy, jež provázel, tak že kdykoli znova se vyskytne, sdružením představ předešlou situaci neb slova znova vybaví. Sic již dříve v XVII. stol. a později vyskytoval se tento vůdčí motiv jako charakteristika různých osob (terce Leporellovy v Don Juanu, podobně v Čarostřelci zpěv Kašparův); k plné platnosti však došel v hudbě instrum. u H. Berlioza, v opeře u Rich. Wagnera (na př. v Lohengrinu a ještě více v pozdějších operách). Srv. Wolff, Das musikalische Motiv (Bonn, 1891).

Související hesla