Mouřenín Tobiáš

, český spisovatel a dramatik; od roku 1621 žil v exilu. Autor mravokárných divadelních her (Věk člověka, Vejstupný syn). Z němčiny překládal luteránské náboženskovýchovné spisy.

Ottův slovník naučný: Mouřenín Tobiáš

Mouřenín (Mauřenín) Tobiáš, spisovatel, vrstevník Sim. Lomnického a rozhodný stoupenec strany lutheránské v Čechách, po r. 1621 vystěhoval se do Bavor, kdež zprávy o něm mizejí. V literatuře znám jest hlavně svými dramatickými skladbami: O desaterém věku života lidského; Historie o sedlském pacholku a o poběhlém židu (přel. z němčiny; nově otištěno Č. Zíbrtem ve spise »Jak se kdy v Čechách tancovalœ) a Výstupný syn (Praha, 1604 a opět), pak verši Potěšitedlné rozjímání o dni posledním a o životě věčném a posléze několika spisy nábožně poučnými: Zrcadlo dvou boháčů (Olomouc, 1594); Polykarpa Leysara Vysvětlení křesťan. katechismu (Drážďany, 1606); M. Mollera Manuale, Rozjímání, kterak by člověk učiti se měl křesťansky živu býti... (Praha, 1608) a j. Viz Jirečkovu Rukovět.