Mramor


1. geologie metamorfovaný vápenec (popř. dolomit), tj. krystalický vápenec (dolomit);
2. technika jakékoli dobře opracovatelné a leštitelné horniny. Slouží jako obklady, dlažby, sochařský a dekorační materiál. Světoznámý je mramor z Carrary v Itálii.

Související hesla