Mřížka krystalová

, krystalová strukturní mřížka – pravidelné uspořádání částic v krystalu. Částicemi mohou být ionty, molekuly, atomy. Viz též mřížka atomová, mřížka iontová, mřížka kovová.

Související hesla