Mučedník

, řecky martyr (svědek) – ten, kdo svědčil svým životem i podstoupením násilné smrti za svou víru; přeneseně každý, kdo pro určitou věc či přesvědčení přinesl nejvyšší oběť. V některých náboženstvích (křesťanství) se vyvinul kult mučedníka; v katolické a pravoslavné církvi bývají mučedníci často svatořečeni.

Související hesla