Mughalové

, 1526 – 1858, indická dynastie mongolského původu, založená Báburem po první bitvě u Pánípatu. Jeho syn Humájún dočasně sesazen z trůnu (1540 – 55) Šéršáhem Súrím, ale Akbar Veliký a jeho nástupci Džahángír, Šáhdžahán a Aurangzéb (tzv. Velcí Mughalové) ovládli téměř celou Indii. V 18. stol. se říše počala rozpadat, po bitvě u Baksaru (1764) vládli Mughalové jen nominálně v závislosti na Britech. Poslední, 19. císař dynastie Baháduršáh II. se nominálně postavil do čela Velkého indického povstání; po jeho porážce byl Brity sesazen a jeho mužští potomci byli zastřeleni.

Související hesla