Müller Johannes Peter

, německý přírodovědec a lékař; jeden ze zakladatelů srovnávací anatomie. Zabýval se studiem krevního oběhu, procesy látkové přeměny, trávením, dýcháním a vyměšováním; autor prací z oblasti fyziologie smyslů (výklad nauky o reflexech). Hlavní dílo: Handbuch der Physiologie des Menschen (Učebnice fyziologie člověka).

Ottův slovník naučný: Müller Johannes Peter

Müller: Johannes, anatom a fysiolog něm. (*1801 v Koblenci – †1858 v Berlíně). Vynikl již za svých studijních dob v Bonnu a v Berlíně tou měrou, že r. 1824 habilitoval se v Bonnu. R. 1827 stal se tu prof. mimoř. a r. 1830 prof. řádným, přednášeje anatomii, fysiologii a všeob. pathologii; r. 1833 stal se prof. týchž oborů v Berlíně, kdež vytvořil zvláštní školu anatomicko-fysiologickou. Veškery obory biologické ovládal stejně dokonale a jakkoliv byl s počátku oddán filosofii přírodní, stal se vlivem Rudolphiovým badatelem exaktním, jenž snažil se vyzkoumati zákony života jenom na základě přísně fysikálním. Zvláštnějších zásluh dobyl si o prozkoumání vývoje rodidel, o poznání podrobného složení žlaz, vodivosti nervů, pohybů reflexních, vnímání smyslového, tvoření hlasu a j. v. Všech spisů jeho je přes půltřetího sta. Z důležitějších buďtež uvedeny: De glandularum secernentium structura penitiori carumque prima formatione (Lips., 1830, se 17 tab.); Bildungsgeschichte der Genitalien aus anatomischen Untersuchungen an Embryonen der Menschen und der Thiere etc. (Düsseldorf, 1830); Handbuch der Physiologie des Menschen (Koblenc, 1833 – 44 a čast.), hlavní dílo Müllerovo; Über den feineren Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste (Berl., 1838 a násl.); Über die Compensation der physikalischen Kräfte am menschlichen Stimmorgan (t., 1839); System der Asteriden (1840) a j. v. Mimo to psal souborné referáty pro sborník »Archiv f. Anatomie«.

Související hesla