Mullit

, kosočtverečný minerál, křemičitan hlinitý. Je přítomen v přírodních porcelanitech. Vyskytuje se v keramických výrobcích z jílových surovin (v porcelánu, šamotu aj.), obvykle v jehličkovitých krystalech vyznačujících se vysokou pevností a chemickou i tepelnou stabilitou. Nazván podle původní lokality na ostrově Mull ve Skotsku.

Související hesla