Multiverze

, mnohonásobná, vícenásobná verze něčeho.