Murdochová Iris

, anglická prozaička. Přednášela filozofii na Oxfordské univerzitě a zájem o filozofické otázky ovlivnil i její tvorbu. První romány (Pod sítí, Flight from the Enchanter – Útěk před kouzelníkem) psala pod vlivem Sartrova existencialismu (napsala též studii o Sartrovi). Později se zabývala zejména otázkami náboženskými (The Bell – Zvon, The Time of Angels – Čas andělů) a etickými (The Nice and the Good – Milí a dobří, The Good Apprentice – Dobrý učedník). Od 70. let jsou její prózy budovány modelově jako „romány idejí“; zápletka má většinou literární inspiraci (např. W. Shakespeare) a slouží k ilustraci tezí o nahodilosti a omezenosti lidské existence.

Související hesla