Mykání

, textilnictví rozvolňování vláken, jejich napřimování a urovnávání do rovnoběžné polohy; proces při spřádání bavlny probíhající na mykacích strojích.

Související hesla