Mykénská kultura

, starověká kultura v Řecku asi 1600 – asi 1150 př. n. l. V raně mykénském období (16. – 15. stol. př. n. l.) vytvořeny centralizované palácové státy. Archeologické doklady především z Mykén (šachtové hroby vládců, Lví brána, hradby z velkých neopracovaných kamenů). Vrcholné období mykénské kultury v 14. – 13. stol. př. n. l. je charakteristické stavbou paláců v krétském stylu (Mykény, Tíryns, Pylos), které měly hospodářsko-administrativní funkci. Od poloviny 13. stol. postupný úpadek, způsobený zřejmě boji mezi jednotlivými městskými státy a příchodem Dórů do Řecka. Výtvarné umění mykénské kultury navázalo na umění mínójské kultury, ovšem je mnohem schematičtější. Vyspělé šperkařství a kovotepectví.

Související hesla