Mystéria

, úkony, obvykle obřadné, jimiž se má člověk osvobodit od pout porušeného světa a spojit s božskou skutečností; spojeny s meditativní přípravou. Většinou jsou přístupna jen úzkému kruhu zasvěcenců, mají charakter tajných kultů a jsou prostoupena magií. Často symbolizují smrt a zmrtvýchvstání; souvisí s mýty o bozích, kteří sestupovali na lidskou úroveň, umírali a byli vzkříšeni. O podrobnostech starověkých mystérií (např. egyptských Ísidiných mystérií nebo řeckých eleuzínií) nejsou vzhledem k jejich utajení spolehlivé zprávy. Na mystéria se odvolává i novodobý hermetismus a antropozofie. Křesťané, především východní, užívají tento výraz pro svátosti.

Související hesla