Nacionální socialismus

, nacismus – ideologie založená na vágní syntéze prvků rasově zdůvodňovaného šovinismu (právo nadřazeného německého národa na dobytí životního prostoru), antisemitismu (židovský národ jako primární nepřítel) a antimarxisticky definovaného socialismu (sociálně spravedlivé národní společenství namísto třídně rozdělené společnosti). Nacionální socialismus vznikl po první světové válce v Německu (strana NSDAP, vůdce A. Hitler) a od roku 1933 se stal státní ideologií diktátorského režimu velkoněmecké tzv. třetí říše, usilující o uskutečnění programu nacionálního socialismu ozbrojenou agresí, která vedla k rozpoutání druhé světové války. Při dobývání Evropy využíval národní socialismus ideově spřízněných hnutí a režimů, od srpna 1939 do června 1941 i spojenectví se stalinismem v SSSR. Totalitní ideologie; je považována za radikální formu fašismu.

Související hesla