Nagasaki

, město v Japonsku na severozápadě ostrova Kjúšú ležící u Východočínského moře; 439 000 obyvatel (1995). Středisko loďařského průmyslu, dále průmysl strojírenský, elektrotechnický, rybný, potravinářský. V okolí lov perel a korálů. Námořní přístav. Mezinárodní letiště. Univerzita (1949). – Původně rybářská osada, v 16. stol. příchod Portugalců, za šógunátu Tokugawa (1639 – 1859) jediný přístav otevřený cizincům (Nizozemci, Číňané), do roku 1903 sloužil také ruské flotile. 9. 8. 1945 část města zničena americkou jadernou pumou (74 000 obětí, bezprostředně 25 000 mrtvých).

Ottův slovník naučný: Nagasaki

Nagasaki (Nangasaki), hl. m. japan. prov. Hizenu, na záp. pobř. ostrova Kiusiu, rozkládá se na konci krásné zátoky, 5 km dlouhé, se všech stran vrchy 300 – 400 m vysokými chráněné, jež uzavřena jest ostrovem Tabakokem, v dějinách křesťanství v Japanu smutně pověstným a od Hollanďanů Papenbergem zvaným. Poskytuje lodím bezpečného útulku před taifunem. Cizinci, jichž poměrně málo, a četněji zastoupení Číňané mají své zvláštní čtvrti. Obchod a průmysl v poslední době znamenitě vzkvétá; počet obyvatelstva z 65.374 v r. 1894 stoupl v r. 1899 na 107.422 duší. Nagasaki má šintský chrám O-Suva, lékař. školu, arsenál, loděnice, botan. zahradu a j.; četné konsuláty a agentury mnohých bank; dále je stanicí předních linií paroplavebních (též Rak. Lloydu). Práce ze želvoviny a imitace její jsou proslulé, dále jsou předmětem silného vývozu lakované výrobky, porculán, rýže, kafr, pšenice, sušené ryby; především jest Nagasaki důležito jako stanice uhelná, do niž přichází z okolních dolů méně dobré uhlí, lepší dováží se z Australie, vedle toho bavlna, cukr, luštěniny, kovy a petrolej. Roku 1896 veplulo do přístavu 965 lodí o 1,493.764 t. Dovoz obnášel 33,986.688 korun a vývoz 12,223.776 korun. Nagasaki bylo svobodným příst., na ostrůvku Dešimě byly faktorie holland. domů obchodních, uvnitř pak zdí obehnaná čtvrť čínská, obě pečlivě střežené japan. úřady.

Související hesla