Najman Josef Václav

, český politik. Od 1919 jeden z vůdců Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (spolu s R. Mlčochem); od roku 1930 její předseda. Od 1920 poslanec Národního shromáždění, v letech 1926 – 29 byl ministrem železnic, od roku 1935 ministr obchodu. Úzce spolupracoval s agrární stranou.

Související hesla