Namibie

, Namibijská republika, anglicky Republic of Namibia – stát v jihozápadní Africe ležící u Atlantského oceánu; 825 118 km2, 1,7 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 2 obyv./km2, hlavní město Windhoek (161 000 obyvatel, 1992); úřední jazyk angličtina, měnová jednotka namibijský dolar (NAD) = 100 centů. Administrativní členění: 13 oblastí. – Povrch tvoří náhorní plošina (1 000 – 1 500 m n. m.). Z ostrovních hor nejvyšší hora Brandberg (2 606 m n. m.). Při pobřeží nížina s pouští Namib. Tropické kontinentální podnebí s nedostatkem srážek. Průměrná červencová teplota ve Windhoeku je 13 °C, lednová 23 °C, nejvíce srážek je v březnu (81 mm). Stálé toky jsou pouze Orange na jihu, Kunene a Okawango na severu. Pouštní a polopouštní rostlinstvo se svéráznými xerofyty a sukulenty. Ve vyšších polohách savany. – Chráněno 12,4 % území. Čtyři národní parky, nejvýznamnější je Namib a Etoša (22 270 km2, vyhlášen 1907). – Obyvatelstvo tvoří bantuští černoši (Ovambové 47 %, Kavangové 9 %, Hererové 7 %), míšenci, běloši (6 %) a Křováci. Náboženství křesťanské (luteráni 51 %, katolíci 20 %) a animistické. Přirozený přírůstek obyvatel 2,2 % ročně (1995 –2000). Střední délka života mužů 57 let, žen 60 let. Negramotnost 24 % (1995). Urbanizace 38 %. – Rozvojový stát s významnými zásobami surovin. Hrubý domácí produkt 2 110 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 44 % v zemědělství, 15 % v průmyslu. Obdělává se 0,8 % území, pastviny zaujímají 46 %, zalesněno je 15 % plochy. V zemědělství převažuje živočišná výroba, hlavní chov karakulských ovcí (2,4 mil. kusů, 1997), dobytka a koz. Světově významná je těžba diamantů a uranové rudy, dále rud zinku, olova, mědi, stříbra, zlata, kadmia. Průmysl kožešnický, textilní, potravinářský, hutnictví barevných kovů, prvotní zpracování diamantů. Námořní doprava, přístavy Walvis Bay, Lüderitz. – Většinu území Namibie obsadili v roce 1884 Němci a vyhlásili nad ním protektorát. V roce 1915 okupace vojsky Jihoafrické unie (od roku 1920 mandátní správa vyhlášená Společností národů). Jihoafrická unie po druhé světové válce neuznala přechod pravomocí na OSN a území nezákonně anektovala jako svou pátou provincii. V 60. letech OSN potvrdilo právo místního obyvatelstva a země byla přejmenována na Namibii. Ozbrojený boj proti jihoafrické okupaci vedla od roku 1966 organizace Swapo, která zvítězila v prvních pluralitních volbách a po vyhlášení nezávislosti v roce 1990 ustavila vládu. Roku 1994 Jihoafrická republika předala enklávu Walvis Bay. – Namibie je republika, člen Commonwealthu. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament, tvořený Národním shromážděním (78 členů, funkční období 5 let) a Národní radou (26 členů, funkční období 6 let). Poslední parlamentní volby se konaly v listopadu a v prosinci 1999. Prezident S. D. Nujoma .

Tabulka: Namibie- Predstavitele
PREZIDENT
od 1990  Samuel Daniel Nujoma
 
Související hesla