Národně socialistická německá dělnická strana

, německy Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP – německá politická strana založená v roce 1921 A. Hitlerem s programem všestranné opozice proti demokratickému a versailleskému systému. Propagovala teorii „čisté árijské rasy“, převzala extrémní pruský militarismus a velkoněmecký nacionalismus. Ideologii kanonizoval A. Hitler v díle Mein Kampf (1925, v mnoha rysech shodná s italským fašismem). Úspěch strany v Německu byl spojován s překonáním beznaděje za hospodářské krize a s nadějemi na zajištění nového místa pro Německo v Evropě a ve světě. Nacistický systém byl vnucen okupované Evropě v letech 1938 – 45. Po druhé světové válce byla NSDAP zrušena a rozpuštěna; ústavou je její obnova v SRN zakázána.

Tabulka: Narodne Soc. Nem. Del. Strana
Rok Počet členů
1925 27 000
1927 70 000
1928 108 000
1929 178 000
1930 250 000
1931 800 000
1932 1 300 000
1933 4 000 000
1939 8 000 000
 
Související hesla